04.12.2012 08:22:47

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Uzávěrka přihlášek k turnaji je 30.4.2013. Turnaje se mohou zúčastnit pouze ta družstva, která se zaregistrují a zaplatí startovné do 30.4.2013.

Zařazení týmu po 30.4.2013 je plně v kompetenci ředitele turnaje (náhradní tým, doplnění skupiny na shodný počet týmů).

Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh: DeZiro Graphic