12.02.2013 11:11:40

Letní koupaliště Riviéra
Bauerova 7
Brno - Pisárky

Volný vstup na letní koupaliště. Vstup na bazény není nijak časově omezen.

  

 

 

Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh: DeZiro Graphic