Technické muzeum

13.06.2013 10:39:47

Technické muzeum se nachází v sousedství hal Vodova a je velmi dobře dostupné od hal Hattricku, Automobilní, University obrany a Veteriny cca. 15 minut dojezd MHD.

A/ Technická herna pro malé i velké

Technická herna není expozicí v obvyklém slova smyslu. Je to zařízení, které návštěvníkovi umožňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Hlavní důraz je kladen na interaktivní činnost návštěvníka s fyzikálním, případně technickým experimentem, spočívající v tom, že může s jednotlivými pokusnými modely volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci. Tím se "Technická herna" zásadně liší od běžných muzejních expozic, kde nápisy Nedotýkejte se vystavených předmětů nedovolují bližší kontakt s exponátem. V herně je naopak hlavní zásadou:

dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte

V herně je zastoupena řada pokusů a funkčních modelů z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu. Pokusná pracoviště nejsou stálá. Většina zařízení je postupně obměňována a doplňována novými experimenty. Ke každému pokusu jsou připojeny v písemné formě návody k obsluze a vysvětlení fyzikálního jevu.

B/ Výstava „Vynálezci a vynálezy“

Víte, kdo vynalezl bleskosvod? A co je to dálník? Odpovědi se dozvíte na nové výstavě Vynálezci a vynálezy, která se pro veřejnost otevírá už v úterý 18. prosince 2012 v hlavní budově Technického muzea v Brně.

Pro účastníka Opengame je vstup s náramkem za 25Kč.

Technické muzeum v Brně úTERÝ AŽ NEDĚLE 9 - 17:00 DOSTUPNOST TRAMVAJÍ Č. 12

Purkyňova 105
Brno - Královo Pole
Česká republika
612 00

Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh: DeZiro Graphic