Moravské zemské muzeum

12.02.2013 10:20:21

www.mzm.cz

předložení pásky vstup do Pavilonu Anthropos za 25,- a v době „dospěláckého“ turnaje mají hráči po předložení pásky vstup za 25,- do výstavy Cyril a Metoděj

Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh: DeZiro Graphic