04.12.2012 09:03:11

SH ISŠ Automobilní - v rozpisech AUT
Křižíkova 15, 612 00 BRNO MAPA

Nově vybudovaná hala v areálu střední školy automobilní. Hala je  v blízkém okolí ostatních turnajových hal. Je zde položen umělý povrch.

Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh: DeZiro Graphic