SH Kampus

25.05.2013 17:12:42

SH Univerzitní kampus MU Bohunice - v rozpisech CAM
adresa: Kamenice 5, Brno MAPA

Dva roky nová sportovní hala s velkým hledištěm a skvělým zázemím pro hráče.

Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh: DeZiro Graphic